Pimpinella

Tämä huivi muistuttaa kovasti perinteistä virolaista pitsihuivia. Huivi ei kuitenkaan ole ns. tyypillinen niskasta aloitettu kolmiohuivi, vaan se neulotaan alareunasta ylöspäin. Silmukoiden luomisessa saattaa mennä paljon aikaa (ja hermoja J), mutta eipä sitten tarvitse päätellä kuin 10 silmukkaa!

Huivin nimi tulee juhannusruusun latinankielisestä nimestä Rosa Pimpinellifolia, koska huivin yläosan kuvio muistuttaa ruusunnuppuja. Muutenkin huivi tuo mieleen kukkia, kesän ja juhannuksen, varsinkin näin vaaleanpunaisena.

Tämä huivi on suunniteltu erityisesti Anskulle, mutta toivon, että muillekin neulojille olisi tästä ohjeesta iloa ja hyötyä! 

Lanka ja langanmenekki

teetee Kamena (100 g = 470 m, 100 % villaa), 2 vyyhtiä (joista tosi vähän jäljellä). Kuvassa väri 138. 

Puikot 

Pyöröpuikot 3.5-4.0 mm käsialan mukaan, ainakin 80 cm pitkät. Kuvassa oleva huivi on neulottu 120 cm pitkillä 3.75 mm puikoilla. Voit vaihtaa lyhyempään puikkoon työn edetessä. 

Neuletiheys

Neuletiheydellä ei ole suurta merkitystä. Jos haluat huivista ilmavamman ja isomman, käytä paksummat puikot. Huomion, että langanmenekki saattaa muuttua.

Muut tarvikkeet 

Jos haluat käyttää silmukkamerkkejä, voit laittaa niitä neulomisen helpottamiseksi siihen kohtaan, jossa kaaviossa on punainen pystyviiva. 

Koko 

Huivin yläreuna on noin 210-215 cm pitkä. Huivin korkeus yläreunasta kärkeen on noin 100 cm.

Ohje 

Kaavion 1 jälkeen joka kerroksen aikana kavennetaan 4 silmukkaa. Huomaa, että reunapitsin (kaavio 2) kuviossa silmukkamäärä vaihtelee eri kerroksilla. Joka kerroksen alussa ja lopussa neulotaan 4 silmukkaa ainaoikein.

Luo neuloen kaksinkertaisella langalla 473 silmukkaa. Katkaise toinen lanka ja jatka yksinkertaisella langalla kaavion 1 mukaan.

Neulo oikeasta reunasta 4 s oikein, toista kaavion 16 silmukan mallikerta 29 kertaa, neulo kaavion viimeiset 5 silmukkaa oikein. Neulo kaavion 1 kerrokset 1-16 kerran. Kaavion 1 jälkeen työssä on 473 silmukkaa.

Aloita kaavio 2: neulo 4 o, neulo mallikerran kavennusosio A, toista osio B (16-14 silmukkaa) 12 kertaa, neulo kavennusosio C, keskikuvion D 15-13 silmukkaa, kavennusosio E, toista osio F (16-14 silmukkaa) 12 kertaa, neulo kavennusosio G ja lopuksi 4 o.

Toista kerrokset 1-24 yhteensä 3 kertaa. Kaavion 2 jälkeen työssä on 281 silmukkaa. 

Neulo sitten kaavion 3 mukaan näin: neulo ensin osio A, sitten toista osion B 12 silmukan mallikerta 8 kertaa, neulo osio C ja keskikuvio D, neulo sitten osio C peilikuvana, toista osion B 12 silmukan mallikerta 8 kertaa, ja lopuksi osio A peilikuvana.

Neulo seuraavaksi kaavion 4 mukaan. Neulo ensin osio A niin, että toistat 10 silmukan mallikerran 7 kertaa, neulo sitten keskikuvio B ja sitten osio A peilikuvana. Toista osion A krs 1-10 ja osion B krs 1-8. Neulo näin 80 kerrosta.

Neulo vielä 22 krs kaaviota 5 niin, että neulot ensin osion A, sitten osion B ja lopuksi osion A peilikuvana.

Työssä on nyt 25 silmukkaa.

1. krs (OP): 4 o, 2 o takareunoistaan yhteen, käännä työ.

2. krs (NP): nosta 1 s neulomatta, 4 o.

Toista kerroksia 1-2 vielä 5 kertaa. 6 silmukkaa kavennettu.

Seuraava kerros (OP): 4 o, 2 o takareunoistaan yhteen, 13 o.

1. krs (NP): 4 o, 2 n yhteen, käännä työ.

2. krs (OP): nosta 1 s neulomatta, 4 o.

Toista kerroksia 1-2 vielä 6 kertaa. 7 silmukkaa kavennettu, työssä on jäljellä 11 silmukkaa. 

Seuraava kerros (NP): 5 o, 2 o yhteen, 4 o. Jaa silmukat kahdelle puikolle (5+5) ja päättele kolmen puikon päättelyä käyttäen. 

Viimeistely 

Katkaise lanka. Kastele huivi, puristele hyvin, mutta varovasti, levitä ja kiinnitä nuppineuloilla muotoon tasaiselle alustalle. Anna kuivua. Päättele langanpäät.

P1

P2

P3

P4

P5

Neulemerkit

Pmerkit

 HUOM! Errata: kaavion yhteydessä merkkien selityksessä virhe!

Poimittu silmukkaa neulotaan seuraavalla tavalla: neulo 3 oikein yhteen, mutta älä nosta pois vasemmalta puikolta, vaan ota lk puikolle ja neulo samat 3 silmukkaa yhteen toiden kerran. Nosta juuri neulotut silmukat pois vasemmalta puikolta. Silmukoiden määrä pysyy samana.

 

 

And the same in English, big thanks to Nefera for translation!

 

This shawl resembles a traditional Estonian lace shawl. However, the shawl is not a typical top-down triangular shawl, but rather it's knit from bottom up. Casting on the stitches may take some time (and nerves), but at least you only have to bind off 10 stitches! 

The name of the shawl originates from the latin name of burnet rose, Rosa Pimpinellifolia, as the top part pattern resembles rosebuds. Either way the shawl brings to mind flowers, summer and Finnish midsummer, especially in this pink of a colour.  

This shawl has been designed especially for Ansku, but I also hope other knitters would enjoy this pattern! 

 

Yarn and yardage:

teetee Kamena (100 g = 470 m, 100 % wool), 2 skeins (only a bit remaining). Colour in photos: 138. 

Needels:

Circular needles 3.5-4.0 mm based on knitter's gauge, at least 80 cm in length. Shawl on the picture was knit with 120 cm long 3.75 mm circular needles. You may switch to shorter needles as the work progresses. 

Gauge:

Gauge is not crucial. If you want a larger and a more airy shawl, use thicker needles. Please note that this may increase the yardage.

Other tools:

If you want to use stitch markers to make it easier to follow the pattern, you should place them where the pattern shows a vertical red line.  

Size:

Top edge of the shawl measures at 210-215 cm. Height from top edge to tip is about 100 cm. 

 

Instructions:

After Chart 1, 4 stitches are decreased each row. Note, that during edge lace (Chart 2) the number of stitches varies between rounds. First and last 4 stitches of each round are knit to form a garter stitch edge.

With two strands of yarn held together, cast on 473 stitches. Break off one of the strands, and continue knitting with a single strand according to Chart 1. 

Starting from right edge, k4, repeat 16 sts of Chart 1 29 times, k last 5 sts. Work through rows 1-16 of Chart 1 once. 473 sts on needles after Chart 1. 

Start chart 2: k 4 sts, work through decrease section A, repeat section B (16-14 sts) 12 times, work through decrease section C, 15-13 sts of middle section D, decrease section E, repeat section F (16-14 sts) 12 times, work through decrease section G, and finally k last 4 sts. 

Repeat rows 1-24 of Chart 2 for a total of 3 times. 281 sts remain after Chart 2.  

Knit according to Chart 3 as follows: First work section A, then repeat section B (12 sts) for a total of 8 times, work section C and middle section D, then work section C again as a mirror image, repeat the 12 sts of section B 8 times, and finally work section A as a mirror image. 

Next, work according to Chart 4. First, knit section A such that you repeat the 10 st wide section 7 times, then work section B, then section A as a mirror image. Repeat rows 1-10 of section A, and rows 1-8 of section B. Knit 80 rows as set.  

Finally, work through 22 rows of Chart 5: first knit section A, then section B, and finally section A again as a mirror image. 

25 sts remain on needles.

 

Row 1 (RS): k 4,  k2tog through back loops, turn.

 

Row 2 (WS): slip 1 st, k4.

 

Repeat rows 1-2 for 5 more times. 6 sts decreased.

 

Next row (RS): k4, k2tog through back loop, k13.

 

Row 1 (WS): k 4, p2tog, turn.

Row 2 (RS): slip 1 st, k4.

 

Repeat rows 1-2 for 6 more times. 7 sts decreased, 11 sts remain.

 

Next row (WS): k5, k2tog, k4. Divide the remaining sts on two needles (5+5), bind off using three needle BO. 

 

Finishing off:

Break off yarn. Wet the shawl with water, squeeze out excess water well but gently. Block to shape and let dry. Weave in ends.

 

---------------------------------

Chart symbols explanation in the same order as on the blog:

1. k on RS, p on WS.

2. p on RS, k on WS.

3. YO.

4. k2tog.

5. SSK.

6. k3tog.

7. slip 1 st purlwise, k2tog, pass slipped st over.

8. double YO, on WS p first st, k second st.

9. k3tog, but do not drop from left needle, yo, knits same 3 sts together once again, drop worked sts from the left needle. The number on sts remains the same.

10. No stitch.